Skip Navigation
Search Jobs

Join our team

Search with Linkedin Profile

Our software engineers at Fiserv bring an open and creative mindset to a global team developing mobile applications, user interfaces and much more to deliver industry-leading financial services technologies to our clients. Our talented technology team members solve challenging problems quickly and with quality. We're seeking individuals who can create frameworks, leverage developer tools, and mentor and guide other members of the team. Collaboration is key and whether you are an expert in a legacy software system or are fluent in a variety of coding languages you're sure to find an opportunity as a software engineer that will challenge you to perform exceptionally and deliver excellence for our clients.

 • Full-time
 • Entry, Mid, Senior
 • Yes (occasional), Minimal (if any)
 • Glassdoor: 64%

Success Profile

Every candidate has their strengths, and at Fiserv, we want to match you to a career that allows you to put your best foot forward. Do you have the competencies outlined below? If so, you might be an excellent candidate for a Software Engineer career at Fiserv.

 • Critical Thinker
  10
 • Technologically Savvy
  9
 • Analytical
  8
 • Collaborative
  8
 • Deadline Oriented
  9
 • Problem Solver
  8
10
 • Goal-oriented
 • Communicator
 • Team Player
 • Strategic
 • Creative
 • Results-driven
 • Productive
 • Inventive

Responsibilities

Requisition ID R-10261445 Date posted 06/21/2022 City Warsaw Country Poland

Stanowisko Inżyniera Testów zostało stworzone w celu poprawy jakości dostarczanych produktów i usług oraz zredukowania ryzyka występowania problemów w produkcyjnym działaniu systemów poprzez wykrywanie i umożliwienie naprawy defektów oprogramowania przed wdrożeniem na produkcję.

Głównym zadaniem na tym stanowisku jest planowanie, projektowanie oraz wykonywanie testów projektowych oraz regresyjnych w ramach zdefiniowanego procesu wytwarzania oprogramowania. W ramach wykonywanych testów badana jest zgodność dostarczonej implementacji ze specyfikacją wymagań, dokumentacją funkcjonalną opisującą zmiany jak i najlepszymi praktykami wytwarzania oprogramowania.

Obowiązki:

-Planowanie i wycena testów, tworzenie dokumentów Planu Testów

-Definiowanie wymagań na środowiska testowe i przygotowywanie danych testowych

-Tworzenie szczegółowych i kompletnych przypadków testowych na podstawie dostarczonej dokumentacji Analitycznej

-Przeprowadzanie testów zgodnie ze zdefiniowanymi przypadkami testowymi oraz raportowanie błędów aplikacji

-Utrzymywanie/ rozwijanie bazy przypadków testowych do regresji o nowe funkcjonalności

-Bliska współpraca z uczestnikami SDLC: PM, RM, Developer, Analityk

-Klarowne raportowanie statusu testów ze wskazaniem na ryzyka

-Konstruktywne raportowanie defektów oprogramowania

-Krytyczna ocena ryzyka związanego z wdrożeniem oprogramowania i proponowanie adekwatnego do tego ryzyka zakresu testów

Wymagania:

-Znajomość cyklu wytwarzania oprogramowania, faz  procesu testowego oraz czynności testowych do wykonania w każdej z faz

-Znajomość narzędzi do automatyzacji testów SOUP UI, JMETER, SELLENIUM, skryptowe języki programowania

-Zaawansowana wiedza na temat technik przeprowadzania testów

-Znajomość języka SQL, umiejętność pracy z relacyjnymi bazami danych

-Znajomość podstaw języka UML, notacji BPM, umiejętność czytania dokumentacji technicznej

-Znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux, pakietu MS Office

-Umiejętność tworzenia prostych narzędzi usprawniających testy

-Umiejętność pracy pod presja czasu


View Location
Join Our Talent Network

Join Our Talent Network

Want more than just an alert about a new job? Join our talent community and stay informed about Fiserv career news, events and new opportunities.

Join Our Talent Network